TRŽNÉ ZAMERANIE: Naše riešenie pre balený listový šalát z poľa až do obchodu

Šalát poľný, baby leaves (mladé listy pred vytvorením hlávok), zmes listových šalátov ... tento typický praktický spotrebný tovar balený v riadenej atmosfére je veľmi úspešný v krajinách EU 28 a jeho predaj behom posledných 15 rokov rýchle rastie.

Schoeller Allibert dodáva lídrom trhu dva druhy stohovateľných zasúvacích Euro prepraviek, ktoré dokonale vyhovujú potrebám tovaru a firmám...

Tržné zameranie: listový šalát balený v riadenej atmosfére, naše riešenie z poľa až do obchodu

Lamb‘s lettuce: The SN204301 stack nest container is ubiquitous for French producers with more than 300 000 crates in the field from October to May.

In the Nantes region , where 82% of the 42 000 tons of lamb’ lettuce are grown and processed, the SA stack nest ventilated crate is the industry standard harvesting and distribution container from field to washing, cleansing and automated packing of this fragile fresh product. Smooth sides and optimum ventilation protect and maintain quality of small leaves.

With less than a 5 kg unit load, secure stacking is essential as 2.5 m high stacked columns of crates must remain aligned and stable during transportation and storage. The unique interlocking system has proven its efficiency over the past eight years while 75 % nesting saves maximum space in storage during the low season. Strong construction and UV stabilizers allow storage outside in summer and during low temperatures in the winter high season.

Mixed leafy salad processing leader:

Šalát poľný: stohovateľná zasúvacia prepravka SN204301 je všadeprítomná medzi francúzskymi výrobcami – od októbra do mája sa v odvetví využíva viacej ako 300 tisíc debien.

V oblasti Nantes, kde sa pestuje a spracováva 82 % zo 42 tisíc ton šalátu poľného, je vetraná stohovateľná zasúvacia prepravka od SA, je priemyselne štandardnou nádobou pre zber a prepravu tohto krehkého čerstvého produktu z poľa na miesto umývania, čistenia a automatizovaného balenia. Hladké boky a optimálna ventilácia chráni a udržuje kvalitu drobných listov.

Pre náklady menšie ako 5 kg je nevyhnutné bezpečné stohovanie, pretože stĺpce naskladaných prepraviek vo výške 2,5 m musia behom prepravy a uskladnenia zostať narovnané a stabilné. Unikátny zabezpečovací systém preukázal svoju účinnosť behom posledných ôsmich rokov, zatiaľ čo 75% stohovania šetrí maximálny skladovací priestor mimo hlavnú sezónu. Pevná konštrukcia a UV stabilizátory umožňujú skladovanie vonku v lete a pri nízkych teplotách v zimnej sezóne.

Líder v spracovaní zmesi listových šalátov:

Zelené šaláty sa pestujú v južnej Európe a severnej Afrike od októbra do apríla.

S viacej ako 1.500 zmluvnými pestovateľmi šalátu z celej Európy náš zákazník preberal vo svojich baliacich a spracovacích prevádzkach širokú škálu prepraviek. Účinný automatizovaný proces by nebol možný bez štandardizácie týchto prepraviek.

Priemerná vzdialenosť poľa od miesta spracovania je 1.500 km, preto pri spiatočnej doprave je nutné ušetriť cenné miesto maximálnym stohovaním. Naša špeciálne vyvinutá prepravka ref 8170722 dosahuje 80% stohovania pri dodávke prázdnych prepraviek pestovateľom, čo znamená značnú úsporu nákladných vozidiel a pohonných hmôt každý rok.

Prepravky od SA tiež umožnili zákazníkovi urýchliť baliace a spracovateľské operácie so štandardnou prepravkou. Hladké vnútorné steny pre kvalitné uchovanie a maximálne vetranie poskytujú zákazníkovi okrem sviežosti šalátových hlávok ďalšie výhody.

Teraz viacej ako 350.000 prepraviek putuje po celej Európe od pestovateľov ku 12 spracovacím a baliacim prevádzkam s mnoho rôznymi druhmi šalátov vo vnútri, vrátane hlávkových šalátov a mladých listov, aby boli starostlivo prevezené, uskladnené, umyté, zabalené v riadenej atmosfére a poslané do obchodov v skladacích prepravkách.

Späť na prehľad

Zostaňte v spojení!

Prihláste sa k odberu našich noviniek!

www.schoellerallibert.com/sk/news/company-news/trn-zameranie-nae-rieenie-pre-balen-listov-alt-z-poa-a-do-obchodu/