Ĺudské zdroje

Politika ľudských zdrojov v Schoeller Allibert poskytuje priaznivé a bezpečné pracovné prostredie, kde všetci zamestnanci majú všetky nástroje, ktoré potrebujú, k svojmu najlepšiemu výkonu. Sú uznávaní, ohodnotení a vyzývaní k tomu, aby sa učili, rozvíjali a neustále prispievali k zlepšovaniu našich výkonov.

Najdôležitejším cieľom našej politiky ľudských zdrojov je, čo najpresnejšie zladiť potreby a ciele našej organizácie a zamestnancov a na oplátku toho využiť k zlepšovaniu realizácie stratégie spoločnosti Schoeller Allibert. Snažíme sa, aby sa vedomosti zdieľali a chránili, aby ich dostal vždy správny zamestnanec na správnej pozícii, so správnymi skúsenosťami a snahou sa vyvíjať.

Naši zamestnanci sú špecialistami vo svojich odboroch. Majú podnikateľského ducha, sústredí sa na výsledky a riešenia a sú pripravení prevziať akúkoľvek výzvu. Usilujú o dosiahnutie úspechu vo vlastnej skupine a v záujme Schoeller Allibert ako medzinárodnej spoločnosti. Našim zamestnancom dávame príležitosť k rozvoju a prejavenie talentu, oboje individuálne a profesionálne, v národnom a medzinárodnom pracovnom prostredí. Pozície a zodpovednosť, ktorú ponúkame, sú atraktívne a predstavujú výzvy, v bezpečnom pracovnom prostredí, s priestorom pre iniciatívu a tvorivosť.

Kultúra a hodnoty

Naše základné hodnoty sú základom našej kultúry, spôsobom, akým komunikujeme s našimi partnermi a pôsobíme ako jednotlivci i tímy. Veríme, že motivovaní pracovníci budú aj naďalej riadiť náš úspech a pomôže našim ľuďom dosiahnuť svoj plný potenciál.

Tímová práca

Otvorená a zdieľaná kultúra

Profesionalita

Záväzky

Chceme posúvať našu firmu vpred. To si vyžaduje odhodlanie k tomu, aby všetci z nás:

Tieto hodnoty dobre popisujú čo Schoeller Allibert je a čím chce byť. V záujme ochrany povesti firmy budeme za všetkých okolností dodržiavať všeobecne uznávané sociálne normy a hodnoty s miestnymi zákonmi a predpismi, ktoré sa vzťahujú k našim projektom po celom svete.

 

Vzdelávanie a rozvoj

Vzdelávanie a rozvoj sú založené na výzve a nadšení. Investujeme do získavania, rozvoja a udržania talentovaných ľudí. My dokážeme uľahčovať a povzbudzovať, ale naši zamestnanci sa musia chopiť príležitosti.

Rozmanitosť a začlenenie

Sme odhodlaní podporovať našich zamestnancov. S každým sa zaobchádza spravodlivo a s rešpektom a každý má možnosť prispieť k obchodnému úspechu a realizovať svoj potenciál. To znamená využiť jedinečné schopnosti a skúsenosti, ktoré každý jednotlivec prináša.

Etický kodex

Pre viac informácií kliknite tu.

Prehlaď produktov Zavrieť

Zavrieť
Zavrieť