Förpackningslösningar för dig: Hållbar-Pålitlig- Innovativ

I en värld som är beroende av logistik och transport där allt levereras i emballage, måste vi minska miljöbelastningen skapat av emballeringsavfall. På Schoeller Allibert tror vi att
RTP-system (returplastemballagesystem) är svaret.

Vi ligger i framkant av denna revolutionerande utveckling.

Hållbarhet

Vi, Schoeller Allibert, stödjer Förenta Nationernas miljökampanj (www.unep.org):

I praktiken:

Återvinn ditt emballage

Schoeller Allibert erbjuder sina kunder kunskap och tjänster inom återvinning. Vi erbjuder fullt stöd och kan ta hand om insamling, återvinning och återanvändning av returemballagematerial som är redo att bytas ut. De produkter som återvinns vid våra anläggningar kan även användas säkert som livsmedelsförpackningar. För detta ändamål gav EFSA (European Food Safety Authority) vetenskaplig rådgivning och godkännande till vår återvinningsprocess, som är implementerad på tre av våra anläggningar i Nederländerna, Tyskland, och Spanien.

 ISO-certifierade

Schoeller Allibert är stolta över att vara ett ISO-certifierat företag, de flesta av våra enheter följer:

K-Kvalitet

Schoeller Allibert strävar efter att ständigt förbättra sina produkter, tjänster och processer. Nöjda kunder är vår högsta prioritet. Kunder samarbetar med oss på en alltmer global basis, och därför har vi infört ett kvalitetssäkringssystem för USA och EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika). Vi håller även på att införa samma system hos våra enheter i Asien. Schoeller Allibert gör sina kunder marknadsledande.

Vår verksamhetsidé är:

Innovation i din logistik för en bättre värld. Skapa en slimmad produktionsorganisation, som levererar högt värde produkt på marknaden i tid och i sin helhet.

Vi arbetar med en kontinuerlig förbättringsprocess som överensstämmer med PDCA- principen (Plan-Do-Check-Act).

Vi kontrollerar regelbundet våra processer, både av interna granskare och externa granskare via Lloyd’s. Vi ber också ofta våra kunder att granska oss.
 

M-miljö

Det är vår ambition att designa och producera våra produkter med respekt för miljön.

Våra mål är:

När det gäller detta och våra livsmedelssäkerhetscertifieringar uppfyller våra produkter kraven för transport och hantering av organiska livsmedelsprodukter

SH- Säkerhet & hälsa

Schoeller Allibert gör allt för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för sina anställda. Vi inser att säkerhet är en fråga om lämpligt beteende i första hand. Utbildning och säkerhetrevisioner används som verktyg för att öka säkerhetsmedvetandet och försäkra om förbättringar av säkerhetsåtgärder.

Några av våra kunder har granskat oss i förhållande till vår uppförandekod. Dessa har kommit fram till att vi till fullo uppfyller FNs krav gällande uppförandekod.

Produktguide Avsluta

Avsluta
Avsluta