Minska transport- och förpackningskostnaderna

Schoeller Allibert är din partner för att minska transport- och förpackningskostnader.

Kostnadsbesparing

Returplastemballage är billigare än traditionella material så som trä eller kartong: det är hållbart, tåligt, lätt, starkt och säkert. Alla dessa är faktorer som påverkar kostnaderna per emballageenhet per resa.

Logistikskostnadsanalys

Att utforma en grundlig logistikkostnadsanalys för ditt företag är ett första steg i att besluta om ett nytt returförpackningssystem. Med våra logistikanalytiska förmågor kan vi bedöma ditt  nuvarande emballageflöde, och precisera en optimal kostnadseffektiv lösning. Vi kan hjälpa till att jämföra ert befintliga emballagesystem med våra återanvändbara  returplastemballagesystem.

Vår kunskap är inbyggd i programvara som hjälper oss att lokalisera en optimal emballagelösning för dina produkter. Förbättringen av ditt logistikflöde börjar här. Be oss att göra en jämförande logistikanalys av ditt emballagessystem, så kommer vi att visa dig resultat!

Produktguide Avsluta

Avsluta
Avsluta