Personalpolicy

Schoeller Allibert personalpolitik är att erbjuda en positiv och säker arbetsmiljö, där alla medarbetare har alla de verktyg de behöver för att prestera sitt bästa, uppmärksammas och värderas, uppmuntras till att lära och växa, och att bidra till att ständigt förbättra våra resultat.

Den viktigaste delen av Schoeller Alliberts personalpolicy är att anpassa behov och mål så nära våra organisationer och medarbetare som möjligt, och i sin tur att använda detta för att forma genomförandet av Schoeller Alliberts strategier. Vi strävar efter att dela och skydda kunskap, att alltid ha rätt medarbetare på rätt plats, med rätt erfarenhet och inställning till utveckling.

Våra medarbetare är specialister inom sina respektive områden. De har en entreprenörsanda som är inriktad på resultat och lösningar, och de är beredda att ta på sig vilken utmaning som helst. De strävar efter att skapa framgång i den egna gruppen, i Schoeller Alliberts intresse som ett internationellt företag. Våra medarbetare ges möjlighet att utveckla och frigöra sina talanger, både individuellt och professionellt, i en nationell och internationell arbetsmiljö. Vi erbjuder attraktiva och utmanande roller och ansvarsområden i en säker arbetsmiljö, med ett utrymme för initiativ och kreativitet.

Kultur & värderingar

Våra kärnvärden ligger till grund för vår kultur, hur vi interagerar med våra intressenter och hur vi arbetar, både som individer och i grupp. Vi tror att en starkt engagerad arbetskraft fortsatt kommer att driva vår framgång och hjälpa våra anställda att nå sin fulla potential.

Teamarbete

Öppen & delande kultur

Professionell

Vilket för oss innebär:

Engagemang:

Vi vill driva vårt företag framåt. Detta kräver engagemang att göra detta från oss alla:

Dessa värden ger en bra beskrivning av vad Schoeller Allibert är och vill vara. För att skydda detta rykte kommer företaget alltid att hålla sig till allmänt accepterade sociala normer och värderingar och de lokala lagar och regler som gäller för vår verksamhet över hela världen.

Lärande & utveckling

Lärande och utveckling bygger på utmaning och passion. Vi investerar i att attrahera, utveckla och behålla talangfulla personer. Vi kan underlätta och utmana, men våra anställda måste ta steget.

Mångfald & integration

Vi strävar efter att utveckla en mångfaldig arbetsstyrka där alla behandlas rättvist och med respekt och har möjlighet att bidra till företagets framgång och förverkliga sin potential. Detta innebär att utnyttja den unika kompetens och erfarenhet som varje individ har med sig.

Produktguide Avsluta

Avsluta
Avsluta