Eureka-containrar

Om din logistikverksamhet behöver bulkcontainrar för livsmedel eller industriella applikationer har Schoeller Allibert den optimala lösningen.

 Åldrandet av bulkcontainrar påverkas av utrustning som används vid fyllning, tömning och rengöring, vilket kräver underhåll eller kassering, och som kan vara kostsamt. Schoeller Allibert har en elegant lösning på dessa utmaningar: ett mycket brett sortiment av fällbara pallcontainrar som är enkla att hålla rena, återanvändbara, återvinningsbara, och som upptar minimalt utrymme vid returtransport. De är tillverkade av plast och tål att användas i krävande tillämpningar, och pallcontainrarnas styrka och vikt är utmärkta. De överlägsna tjänster som Schoeller Allibert ger under hela livscykeln för bulkcontainrarna gör dem till ett utmärkt val.

 Och det är inte allt! Schoeller Alliberts bulkcontainrar för livsmedel minskar dessutom komplexiteten av förflyttning och lastning. Bulkcontainrarnas bas kan förses med medar, hjul eller fötter, och de kan med enkelhet hanteras med truck eller föras runt på hjul. Förutom att de är fällbara när de är tomma kan de även staplas när de är fyllda – våra plastemballage har en utmärkt utrymmeseffektivitet. Bulkcontainrarnas plastmaterial är anpassat efter de temperaturområden som de kan komma att användas inom. Allt detta resulterar i att Schoeller Alliberts bulkcontainrar för livsmedel har en unik och omatchad prestanda.

 Identiska tekniska fördelar finns i vårt sortiment av industriella bulkcontainrar. För att illustrera fördelarna med plastemballage väger vår Big Box Maximus® endast 37 kg, men kan hålla volymen 790 liter och vikten 500 kg per container. Det går att stapla nio på en, och de har en total lastkapacitet på 4,5 ton. De är tillverkade av polypropylen med hög densitet (HDPE) och är strukturellt mycket starka. Containern är mycket hygienisk, och dessutom UN-godkänd. För att minska CO2-utsläpp använder vi oss av så mycket återvunnet material som vi kan i vår produktion.

 Miljöpåverkan av industriella plastemballage kan man inte sticka under stol med, och alla våra produkter är därför återvinningsbara när de når slutet av sina livslängd. Detta gynnar miljön och utrustar dig även med en färdig lösning för deponering av dina industriella plastemballage. Våra industriella plastemballage är inte bara 100 % återvinningsbara, de är även extremt tåliga på grund av dess överensstämmelse med ett certifierat kvalitetssäkringssystem för USA och EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) grupp, vilket ytterligare minskar miljöpåverkan.

Vi på Schoeller Allibert tror att returemballage är nyckeln till en riktigt miljömässigt hållbar logistik. Så förutom att uppnå detta mål med våra bulkcontainrar av plast och våra fällbara lådor är vi engagerade i att minska miljöpåverkan från vår verksamhet ytterligare och på flera olika sätt. Vi stödjer United Nations Environment Campaign (www.unep.org), och har dessutom åtagit oss att plantera skog i hela världen, för närvarande i samband med Flemish Forest Association och det ännu bredare United Nations Environment Program.

Produktguide Avsluta

Avsluta
Avsluta