INNOVATION: EFSA livsmedelscertifierad återvinningsprocess

Schoeller Allibert kan stolt meddela att vår speciella återvinningsprocess, som implementerats på tre produktionsanläggningar (i Spanien, Tyskland och Nederländerna) har certifierats av EFSA. Detta tack vare att den återanvänder gamla livsmedelslådor i tillverkningen av nya livsmedelslådor. Efter att plastlådorna inspekterats mals de till flingor som tvättas och torkas innan de används i våra fromgjutningsmaskiner.

Dagligvaruhandeln kan nu få sina gamla returemballage (RTP) återvunna till nya högkvalitativa livsmedelsemballage. Detta tack vare att Schoeller Allibert blivit certifierad av europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

 Schoeller Allibert är en av de första RTP tillverkarna att få EFSA-certifiering, som omfattar återvinning och nyproduktion av plastemballage på sina anläggningar i Murcia, Spanien, Monheim, Tyskland och Hardenberg i Nederländerna. Den certifierade processen innefattar återvinning av lådor tillverkade av Polyetylen med hög densitet (HDPE) och polypropylen (PP). Metoden har utvecklats för att hjälpa livsmedelsindustrin att nå deras hållbarhetsmål.

 Traditionellt skulle gamla eller skadade plastlådor återvinnas för annan användning och materialet var inte säkert för användning tillsammans med färska livsmedel.

 Ludo Gielen, Chief Marketing and Innovation Officer på Schoeller Allibert, förklarar processen: "När livsmedelsemballage måste bytas på grund av ålder eller skada, kan de nu skickas till en av våra tre EFSA-certifierade anläggningar för återvinning. Förutsatt att de har använts i ett slutet eller kontrollerat distributionssystem, eftersom det då är möjligt att spåra varifrån de kommer.

 Processen innebär att plastemballaget får ett nytt liv som livsmedelsgodkänt plastemballage. Det innebär också att livsmedelsproducenten kan ersätta sin ineffektiva emballageflotta av helt nya returemballage utan föroreningar och avfall, vilket skapar en hållbar emballagecykel. Allt inom loppet av några veckor. Koldioxidhalten vid användning av returemballage är redan mycket lägre än engångsemballage och vid återvinning minskar detta ytterligare. Förutom miljöfördelarna skär också returemballaget ner kostnaden för kunden."

 Under formgjutningsprocessen hettas HDPE eller PP material till 250ºC vilket avlägsnar risken för mikrobiologisk förorening. Inga ytterligare kemikalier används i något skede av processen vilket säkerställa en hög kvalitet samt en hygienisk slutprodukt.

 Tack vare EFSA-certifieringen har studier visat att våra returemballage av plast som genomgått denna process har 68 % lägre koldioxidhalt än engångsemballage. Bara 26 kg CO för var och en av våra mest sålda enheter - Maxinest.

 Ludo Gielen tillägger: "Med våra certifierade återvinningsanläggningar har vi möjlighet att erbjuda produkter som gör det möjligt för dagligvaruhandeln att möta både hållbarhet, strikt livsmedelssäkerhet och hygien. Produkterna av återvunnet returemballage följer riktlinjerna för EFSA-certifieringen enligt artikel 4 i EU-förordningen 282/2008, vilket ger våra kunder en garanti för säkerhet och lämplighet för kontakt med livsmedel. "

Produktguide Avsluta

Avsluta
Avsluta