Magna Steyr BMW grupp

BMW Group tecknade ett avtal med biltillverkaren Magna Steyr som omfattade utveckling och produktion av nya BMW X3. Aldrig tidigare i billtillverkningsindustrin hade en tillverkare tilldelat ett sådant storskaligt projekt till en enskild partner.

Magna Steyr använder normalt stållådor som sitt standardemballage. Utmaningen var att hitta en effektiv lösning för att hantera material från olika leverantörer i hela Europa till Magna Steyrs anläggningar i Graz, Österrike. Idag produceras de flesta komponenter i sekvens med monteringslinjerna för ett specifikt fordon.

Upp till 60 % av det slutgiltiga fordonsvärdet kommer från komponentleverantörerna. Ansvaret att leverera fordonet i tid ligger till en stor del på leveranskedjan för komponenter, eftersom komponenter sällan är lagrade i produktionsanläggningen. Lagerbackar är därför en väldigt viktig tillgång för fordonsindustrin.

Magna Steyr valde delvis att ersätta stållådorna med fällbara pallcontainrar, och valde den fällbara pallcontainern Magnum tillverkad av Schoeller Allibert. Detta resulterade i en avsevärd minskning av transportkostnader för hantering av tomemballage. Dessutom minskade reklamationer för skadade komponenter kraftigt, eftersom komponenterna tog mindre skada i plastemballage jämfört med stållådor

Produktguide Avsluta

Avsluta
Avsluta