• Artikal: 9788002
  • Spo. dimenzije (mm) 600 x 400 x 360
  • Unut. dimenzije (mm) 548 x 348 x 328
  • Korisnna zapremina (L) 67
  • Neto težina (kg) 2,92
  • Odnos ugneždenja (%) 75
  • Vrsta dna Perforated, Conveyor suitable
  • Vrsta zidova Perforated
  • Otvorene ručke 2 Short Side
  • Sve specifikacije

Kutije koje se slažu jedna u drugu

Otkrijte našu brošuru o kutijama koje se slažu jedna u drugu

preuzmite

Specifikacije

Težina i obim
Dužina 600
Širina 400
Visina 360
unutrašnja dužina 548
unutrašnja širina 348
unutrašnja visina 328
Korisnna zapremina (L) 67
Neto težina (kg) 2,92
Odnos ugneždenja (%) 75
Vrsta dna perforiran, podesan za transportere
Vrsta zidova Perforirani
Otvorene ručke 2 kratke stranice
Osobine proizvoda
Tovarna jedinica (kg) 35
Max statička naslaga (kg) 194
Pakovanje
Jedinica/paleti 88
Jedinica po pakovanju 88
Dimenzija palete (mm): L*W*H 1200 x 800 x 2400
Specifikacije
Držači etikete na krajevima 2
Vrsta dna perforiran, podesan za transportere
Poklopac dostupan: No
Ručke 2 kratke stranice

Čarobnjak proizvoda Zatvori

zatvori
zatvori