Net Zero

Proizvodnja hemikalija i plastike čini oko 7% globalnih emisija gasova sa efektom staklene bašte, a vađenje nafte za proizvodnju plastike čini do 8% globalne potrošnje nafte.

Štaviše, skoro polovina sve proizvedene plastike se koristi samo jednom pre nego što se baci, a samo 9% se reciklira. Ostatak začepljuje naša jezera, deponije i okeane, ili proizvodi štetno zagađenje ako se spali.

Ovaj sistem, gde se nova plastika neprestano pravi i baca, je neodrživ. Zbog toga je ove Neto nulte nedelje (1-7. jul), kompanija Schoeller Allibert posvećena tome da učini sve što je u našoj moći da pomognemo u smanjenju emisija iz plastike.

Naša plastična povratna tranzitna ambalaža (RTP) dizajnirana je da bude previše dobra da bi postala otpad. Ovo prvenstveno znači da, umesto da se baca nakon svake upotrebe, povratna tranzitna ambalaža kompanije Schoeller Allibert je namenjena da se koristi iznova i iznova: u proseku do 250 puta. Sa svakom ponovnom upotrebom sprečen je ulazak nove plastike u lanac snabdevanja, što znači da, dugoročno gledano, ovaj model pomaže u sprečavanju plastičnog otpada.

Studije pokazuju da povratna tranzitna ambalaža ima potencijal za prevenciju otpada od približno 4:1. Kao rezultat, svaka tona povratne tranzitne ambalaže koja se koristi u logistici izbacuje četiri tone otpada iz prometa. U poređenju sa drugim materijalima koji se obično koriste za ambalažu za jednokratnu upotrebu, kao što su drvo ili karton, plastični sanduci za višekratnu upotrebu proizvode 5%, odnosno 88% manje emisija tokom svog životnog veka.

Koncept „hijerarhije otpada“ je u upotrebi skoro 50 godina. Ovaj model procenjuje najbolje metode za smanjenje i rukovanje otpadom, uz istovremeno davanje prioriteta očuvanju resursa. Sprečavanje i smanjenje otpada se postavlja na vrh piramide, a zatim sledi ponovna upotreba, jer ponovna upotreba materijala znači da se oni održavaju u službi što je duže moguće pre nego što se recikliraju, smanjujući potrošnju energije i resursa.

Ponovna upotreba je generalno poželjnija od recikliranja jer se programi za reciklažu oslanjaju na to da su sistemi za prikupljanje postavljeni i da se lako koriste. Međutim, nažalost, to nije uvek slučaj, jer se samo 49% plastične ambalaže koja se koristi u Britaniji reciklira, prema Britanskoj federaciji za plastiku. Svi prikupljeni materijali moraju se transportovati do postrojenja za reciklažu, gde se energija i voda koriste u procesu njihove prerade u nove proizvode.

Nasuprot tome, povratna tranzitna ambalaža kompanije Schoeller Allibert ostaje u upotrebi između pet i 15 godina u isto vreme pre nego što je treba ponovo obraditi, što omogućava mnogo efikasnije korišćenje prirodnih resursa.

Reciklaža je i dalje neophodna za obezbeđivanje održivog izvora sirovina za industrije koje se oslanjaju na plastiku u svojim operacijama. Istraživanja pokazuju da recikliranje plastike štedi između 30% i 80% emisija ugljenika nastalih korišćenjem prvobitnih materijala, a ako bi se sva plastika reciklirala, mogli bismo uštedeti između 30 i 150 miliona tona ugljen-dioksida (CO2) svake godine.

Sva ambalaža kompanije Schoeller Allibert je dizajnirana da se može u potpunosti reciklirati i sadrži najmanje 30% reciklirane plastike, pri čemu je ova brojka često veća – posebno u našem Circuline asortimanu. Štaviše, cilj nam je da našim kupcima što je više moguće olakšamo da recikliraju svoju plastičnu povratnu tranzitnu ambalaža. Od pomoći njima da prate sredstva pomoću SmartLink-a kako bismo osigurali da se stari sanduci mogu pronaći i ponovo koristiti, do našeg programa otkupa, koji obezbeđuje da se ambalaža koja je na kraju životnog veka vrati za reciklažu, posvećeni smo pojednostavljivanju procesa reciklaže gde god možemo. Nekoliko naših fabrika ima drobilice koje stare sanduke melju u plastične ljuspice, koje se direktno koriste za proizvodnju novih povratnih tranzitnih ambalaža.

Međutim, znamo da možemo više. Zato ćemo do 2035. godine smanjiti naše emisije obima 1, 2 i 3 za 30% u odnosu na osnovnu vrednost iz 2020. godine, a do 2050. godine ćemo potpuno zatvoriti plastični ciklus tako što ćemo postati potpuno kružni.

Neto nulta nedelja 2023. godine ističe jedno od najvažnijih pitanja sa kojima se moderna preduzeća suočavaju. Nadamo se da naša ambiciozna akcija u vezi sa plastičnim otpadom inspiriše i ohrabruje druge da poboljšaju svoje poslovanje i pomognu da nas zajedno povede napred ka održivijoj budućnosti.

Pogledajte naš Izveštaj o održivosti ako želite da saznate više o tome kako možemo da vam pomognemo da postignete svoje ciljeve održivosti.