Umetnost postizanja kompromisa

U svom svakodnevnom radu ljudi odgovorni za planiranje i nadzor logistike u širem smislu daju sve od sebe za optimizaciju procesa skladištenja i premeštanja robe. Dva stuba određuju efikasnost u ovoj oblasti. Prvo je pravovremena isporuka proizvoda uz održavanje njegovog kvaliteta, a drugo je minimizovanje troškova isporuke i skladištenja robe. U logističkoj praksi teško je postići obe odrednice, a poboljšanje jednog parametra često je na štetu drugog. Po pravilu je pažnja menadžera usmerena na prevoz robe kupcu, što je naravno prioritet, ali nije jedini element lanca snabdevanja. Njegov drugi element je povratak nosača do mesta utovara. Povratni transport je jedna od komponenti teme optimalnog upravljanja prostorom u logistici, o kojoj su govorili Forbes Insights i DS Smith. Rezultati njihovog izveštaja "Prazna svemirska ekonomija" pokazuju da logistički sektor i dalje ima mnogo prostora za poboljšanje kada je u pitanju upravljanje prostorom koji zauzima prevezeni teret.

Rezultati prazne svemirske ekonomije

Forbes Insights intervjuisao je 370 menadžera koji rade na četiri kontinenta. 65% njih veruje da njihove kompanije mogu smanjiti troškove pakovanja za najmanje 25%, što je posledica bolje upotrebe prostora. 62% ispitanika veruje da će se optimizacija prostora pretvoriti u niže logističke troškove. Manje od 70% ispitanika veruje da je najmanje četvrtina zapremine u kontejnerima na brodovima koji prevoze teret između kontinenata neiskorišćena. Slični pokazatelji se odnose i na industriju e-trgovine. 60% anketiranih ljudi veruje da više od 25% prostora u paketima naručenim na mreži ispunjava vazduh. DS Smith pojašnjava da praznina čini oko 18% paketa s odećom i obućom te čak 64% paketa koji sadrže staklene proizvode. 81% ispitanika izjavljuje da brine o pitanjima zaštite životne sredine, a 72% njih primećuje vezu između transporta nerazvijenih prostora i degradacije kvaliteta vazduha. Pokazatelji padaju kada je pažnja ispitivača usresređena ne na izjave, koliko na konkretne radnje. Samo je 36% anketiranih kompanija do sada izvršilo reviziju svoje politike upravljanja praznim prostorom u prometu.

Optimizacija, cilj Schoellera Allibert-a

Jedan od glavnih zaključaka izveštaja jeste činjenica da se, usprkos sve većoj svesti o problemu lošeg korišćenja prostora, ne radi mnogo na suočavanju sa ovim izazovom. Kao jedan od globalnih lidera na tržištu povratne plastične ambalaže, odavno smo primetili potrebu za smanjenjem prostora koji zauzimaju kontejneri koji se vraćaju na mesto njihovog punjenja. Ta potreba je proizašla iz smernica naših klijenata koje pokušavamo da sledimo prilikom dizajniranja novih rešenja. Rezultat je niz kontejnera sa sklopivim bočnim zidovima. Zahvaljujući ovoj funkciji, kontejneri na povratnom putu zauzimaju puno manje prostora nego prilikom otpreme kontejnera sa robom. Ovaj jednostavan postupak omogućava mnogo efikasnije korišćenje prostora u povratnoj logistici, kao i tokom skladištenja praznih, neiskorišćenih kontejnera.

Optimalna iskorišćenost prostora sa kontejnerom Magnum Optimum® 1208

O kojim konkretnim uštedama pričamo? To se najbolje da objasniti na primeru vodećeg proizvoda iz FLC grupe (sklopivi veliki kontejneri) - Magnum Optimum® 1208 (MO1208). Radi se o modelu dimenzija 1200x800x958 mm i sertifikovanom nosivosti od 750 kg. Ovaj kontejner ima najveći koeficijent savijanja - 72%. Nakon sklapanja bočnih zidova, visina pojedinačnog kontejnera iznosi samo 295 mm. Još se bolji rezultat dobija ako su složeni kontejneri složeni jedan na drugi. Tada se kontejneri tačno slažu jedan u drugo, što vam omogućava da uštedite nekoliko santimetara, a visina jednog MO1208 je 265 mm. Naši testovi su potvrdili da mega kamion može prevoziti 99 montiranih i čak 363 preklopljenih Magnum Optimum® 1208. Novi model nudi uštedu od oko 30% u povratnom transportnom prostoru u odnosu na prethodnu verziju kontejnera, smanjujući tako logističke troškove za preko 33%. Magnum Optimum® dostupan je i u osnovnoj verziji 1200x1000 mm s nekoliko varijanti visine. Fleksibilnost koju nudi ovaj FLC kontejner često koriste kompanije iz automobilskog sektora i elektrotehničke industrije. Ovo očito nije jedini sklopivi kontejner u Schoeller Allibertovoj ponudi. Naši klijenti imaju na raspolaganju i druge modele paletnih kontejnera opremljenih preklopnim bočnim zidovima i manje sklopive kutije iz Prelog serije.

Novac nije sve

Ekološka tema takođe igra važnu ulogu u pitanju optimizacije prostora. Ako uspemo da bolje iskoristimo prostor između paketa ili kontejnera, manje će vozila potrebnih za njihov prevoz krenuti na put. Na ovaj način štedimo ne samo novac, već i štitimo životnu sredinu od nepotrebnih emisija CO2 i drugih štetnih materija, kao i od buke, koje su svojstvene posledice putnog prevoza. Kupci sve više uvažavaju korporativnu brigu za majku prirodu. Rast svesti o izazovima u pogledu životne sredine sa kojima se ljudi suočavaju na početku 21. veka znači da će se potrošači pre spaziti kompanije uključene u zaštitu životne sredine.

 

Čarobnjak proizvoda Zatvori

zatvori
zatvori