Saradnja izmedu Sainsbury’s i Schoeller Alliberta

Sainsbury’s reciklira nasleđene sanduke 100% u praktičnije plastične sanduke od recikliranog polipropilena (PP). Ova prerada značajno će smanjiti prevoz praznih sanduka i poveća će efikasnost u celokupnom lancu snabdevanja.

Sanduci, koje Schoeller Allibert proizvodi za Sainsbury’s će biti prvi 100% reciklirani proizvodi u Ujedinjenom Kraljevstvu, koji odgovaraju standardima Evropske komisije za sigurnost prehrambenih proizvoda.

Kako funkcioniše proces?

  • Stari, rashodovani sanduci se samelju u plastični granulat, posle toga se peru i suše
  • Od plastične mase Schoeller Allibert proizvodi 100% reciklirane sanduke kvaliteta za prehrambenu industriju – kao prvi u ovoj privrednoj grani
  • Reciklaža starih sanduka znači da će Sainsbury’s imati potpuno usklađenu zalihu sanduka
  • To povećava transportnu efikasnost celokupnog lanca

U procesu nastaje minimalna količina otpada i dovodi do održivog ciklusa pakovanja.

Prema Simon Stokoe-u, Strateškom rukovodiocu snabdevanja Sainsbury’s: “Tu se ne radi samo o tome, što u pogledu efikasnosti donosimo odgovarajuću odluku u korist Sainsbury’s – trebali smo osigurati da sve to bude i održivo. Stvoriti jednu dobitnu situaciju.”

Ukupno 2 miliona sanduka dolazi na reciklažu. Ranije nije korišćena 100% reciklirana plastična masa za izradu sanduka, koji su u neposrednom dodiru sa prehrambenim proizvodima.

Simon Moulson, komercijalni  rukovodioc Schoeller Allibert-a kaže: “Proces reciklaže i ponovnog livenja kod Schoeller Alliberta, koju je potvrdio i EFSA, smo izradili iz razloga, da pomognemo trgovcima u postizanju sve strožih ciljeva održivosti, kao i u poštivanju zahteva sigurnosti prehrane i higijene.”

Zahvaljajući reciklaži postojećih sanduka, Sainsbury’s će:

  • dobiti jedan komplet sanduka, koji se potpuno mogu složiti, što olakšava procese u robnim kućama i skladištima
  • osigurati odgovarajuće sanduke svojim prevoznicima, poboljšaće se popunjenost sanduka i paleta, efikasnost prevoza, i maksimaliziraće isporuku praznih sanduka prevoznicima

Proizvodi liveni od recikliranog materijala u potpunosti zadovoljavaju zahteve člana 4. EU Uredbe broj 282/2008, što pruža garanciju za sigurnost i održivost kupcima Sainsbury’s u dodiru sa prehrambenim proizvodima.

Nazad do pregleda

Ostanimo na vezi

Budite u toku i pretplatite se na naš bilten!