Genijalnost logistike i reklame: gajbe za pi?e nekada i sad

Genijalnost logistike i reklame: gajbe za pi?e nekada i sad

Gajbe za piće su već davno prevazišle mišljenje da služe isključivo za prevoz. Pored njene praktične upotrebe, rukohvat i dizajn postali su sve važniji faktori. Čak gajbu za piće smatramo za ambasadora brenda pošto je ona sredstvo za prezentaciju proizvoda na prodajnim mestima. Demografske promene, različiti tipovi i potreba za održivošću imali su najveći uticaj na inovativni razvoj i na nova ambalažna rešenja.

Na početku 20. veka put piva je bio od bureta do flaše. Flaširanje proizvoda pivara olakšalo je prodaju ali je bilo neophodno imati i sekundarno pakovanje. Gajbe za piće su kroz svoju istoriju prošle zapaženi razvoj  - od brzo sklopivih drvenih gajbi do detaljno projektovanih primeraka.

Pobeda plastičnih ambalaža

Ranije su se gajbe pravile od metala i drveta pošto im je osnovni zadatak bio da mogu da prenose proizvod iz tačke A u tačku B. Puno je vremena prošlo do formiranje jedne finije koncepcije vezano za mogućnost spajanja ili njihovu ergonomiju. Sve se to promenilo 1959. godine kada se na tržištu pojavila prva polietilenska gajba. Gajba koja je napravljena za 20 euro ambalaža danas ne bi osvojila nikakvu nagradu dizajnera ali je bila mnogo masivnija i lakša kao bilo koja druga drvena gajba. Do 1980. godine plastične gajbe na tržištu su bile uglavnom jednoznačne. Pored toga, osim standardizovanih euro-gajbi pojavile su se GdB (Genossenschaft Deutscher Brunnen) gajbe za mineralnu vodu. Međutim kada se većina pivara prebacila na korišćenje tanjih NRW ambalažapočeli su da razmatraju i njihovu funkcionalnost. Tako su u budućnosti krenuli da koriste ugaone elemente za stabilizaciju umesto rebara. Sledom toga, sve četiri strane su obezbeđivale dovoljno mesta za sito poruke na njima. Time su utemeljili neograničenu šarolikost današnjih plastičnih ambalaža. Industrija je krenula u malo smelija istraživanja počevši od dvo-ili trobojnih gajbi do upotrebe različitih plastičnih materijala bez obzira da li se radi o mat ili svetloj površini.

Rukohvat kao jedan od elemenata rukovanja

Osim samog izgleda držanje gajbi uvek je bilo u centru pažnje industrije. 1990-ih godina smanjenje težine sa 2 kg na 1,7 kg. rezultirao je smanjenjem količine upotrebljene sirovine i troškova. Međutim tendencija spajanja gajbi prema gore značila je da će standardne evropske gajbe veličine 300 x 400 mm opet biti teške oko 2 kg ili čak i više. Progresivni noviteti, kao što su uvođenje mekanih ili lameliranih rukohvata značajno su pojednostavili rukovanje. Mekši rukohvati koji su prvi put primenjeni na Becks-ovim gajbama od tada su logistici i krajnjim korisnicima pojednostavili posao.

Najveće reciklažno tržište u Evropi

Teško je danas zamisliti proizvodnju pića bez reciklažne ambalaže. Trenutno se na tržištu piva koristi oko 350 miliona plastičnih gajbi – od toga 200 miliona u regionu DAHC od kojeg se Nemačka smatra najvećim tržištem. Izvan Evrope plastične gajbe se koriste na različite načine: u Latino-Americi, Africi i Aziji ambalaže se pojavljuju isključivo u transportu i trgovačkom skladištenju – kao sekundarna ambalaža obično ne dospeva do krajnjih potrošača. U SAD-u su gajbe za pića prava retkost. Flaše se sa većom verovatnoćom mogu pronaći na tacnama, u kartonskim kutijama ili pod folijom.

Dugoročno rešenje za ambalažu

Jedna od najvećih prednosti plastičnih ambalaža u dugoročni životni vek. Osnovna ideja gajbi pića već sadrži reciklažu unutar preduzeća ili zatvoreni krug u lancu između dobavljača i malih trgovaca. Gajbe za pića su još uvek ambalažna rešenja koja se uvek moraju vraćati čak i ako se dostavlja kranjem kupcu. Životni ciklus im počinje u punionicama pivara, međustanica im je kod veletrgovaca, dok na kraju stigne do maloprodajnih lanaca.  Odavde gajba stiže do krajnjeg kupca. Prazne gajbe ovde kreću na svoj put u punionicu gde se čiste i ponovo pune. Reciklažne gajbe za pivo obično se koriste 15 godina.

Pošto sve veći broj kupaca vrednuje održive proizvode i ambalažna rešenja, koristi se sve veća količina reciklažne plastike. Pivnicama reciklažni kontejneri svakako predstavljaju uštedu. Kada gajbe postanu neadekvatne za upotrebu ili postanu ružne, one se samelju. Materijal koji se dobija na ovaj način od starih gajbi može da se vrati u proizvodnju. Iako nove metode tretiranja mogu da ograniče upotrebu nezavisno od materijala gajbi koje se ponovo puštaju u promet uglavnom se prave od reciklažnog materijala.

Reciklažni sanduci, kao ambasadori brenda

Rezultat borbe između intenzivnog takmičenja i tržišnog udela je da proizvođači pića trebaju biti posebni i jedinstveni kako bi se istakli i bili drugačiji od ostalih. Pojava proizvoda, i kao rezultat toga primarna i sekundarna ambalaža je izuzetno važna za razvoj i održavanje brenda. Zahvaljujući tome, gajbe i dan-danas predstavljaju najznačajniji marketinški alat proizvodnje pića i daju značajan doprinos u prepoznavanju određenog brenda i povećanju cirkulacije brenda. Zbog toga proizvođači gajbi za piće treba fleksibilno da tretiraju specijalne zahteve svojih kupaca. Proces proizvodnje modernih plastičnih gajbi pružaju veliki broj mogućnosti stvaranja određenog dizajna. Specifičnu pojavu obezbeđuju posebna štampa ili mnogokorišćeni logotipovi. Unapred štampane nalepnice koje se postavljaju u alate praktično se jedinstveno pojavljuju sa materijalom gajbe. Becks je bila prva pivara, koja je već 2001. godine prepoznala marketinški potencijal u ovom postupku. Brend kompatibilno pojavljivanje brzo su i ostali prekopirali i tako se rodila nova generacija gajbi. Dizajnerski elementi se kreću od živopisnih štampanih elemenata do 3D štampe.

Moderna ambalaža je danas odgovorna i za pojavljivanje sadržaja. Na gajbama za prezentacije dobro se vide flaše koje se pakuju koje služe za prezentaciju na prodajnim mestima kao i povećanu ponudu proizvoda i zadovoljavaju promenjene potrošačke potrebe. Pivare danas već nude uobičajene proizvode sa određenim sadržajem alkohola ili druge egzotične i moderne varijante. Ova mogućnost ubrzava potražnju i kao rezultat toga, potrošači sve češće žele da vide specijalna piva u istoj gajbi. Gajbe za potrebe prezentacije na prvi pogled ukazuju o kojem brendu se radi  - bez obzira radi li se o jednoj flaši ili o paketu od šest flaša.

Povećana upotreba kartonskih ambalaža zahteva novu koncepciju za gajbe. Jedan od primera je belgijsko pivo Leffe premium kategorije. Njihova ambalaža ima jedan pokretni uložak sa dve nehrđajuće čelične opruge koje u gajbi pritisnu flaše ili kartonske kutije. Kada se odstrani i zadnja kutija, okvir se pomera prema gore i stane na polovini gajbe. Iz ove visine gajbe moguće je izvaditi ispražnjene flaše. Gajba za 24 x 0,33 l pića se uklapa u više vrsta ambalaža – na isti način se može koristiti kao u slučaju pakovanja od 2, 3, 4, 6, 8 ili 12 paketa.

Demografske promene gajbi za piće

Smanjenje dimenzije ambalaže je izuzetno važno u proizvodnji pića. Uzimajući u obzir veći broj manjih domaćinstava, gradskih i samostalni i starijih potrošača pivnice su počele da povećavaju svoj asortiman u kompaktnijim i laganijim gajbama.

Pored manjih količina koje konzumiraju manja domaćinstva značajnu ulogu igra i raznolika ponuda pića koja se odnosi na to tržište. Za degustaciju omiljenih vrsta novih pića krajnji korisnici prednost daju manjim test paketima u odnosu na gajbe od 24 x 0,33 litara. Ambalaža Beck’s "Taste the World" proizvoda je kompaktne dimenzije kako bi nova piva Pale Ale, Amber Lager, Red Ale ili 1873 Pils mogli nuditi u količinama za degustaciju. ovo nikako nema štetnih uticaja na pojavu, međutim logotip i gajbe za prezentaciju u crnoj boji na dramatičan način prikazuju dizajn flaše. Nalepnica u krugu konkretno prepoznaje brend piva.

Pored manjih gajbi proizvođači nude razne druge inovativne koncepcije, kao što je podeljena gajba koju npr. koristi pivara Paulaner od 1990. godine. Pošto se mogu podeliti u dva odeljka, lako se mohu uskladiti sa potrebama potrošača. Klasične gajbe 20 x 0,5 l mogu da se podele na dva dela od 10 x 0,5 l. Proizvođač na ovaj način ima mogućnost da napuni gajbe sa klasičnim postrojenjem za punjenje flaša, što znači, da nema potrebe da se koriguje na proizvodnji i troškovima proizvodnje zbog izgleda gajbi.

Proizvodnja pića 4.0: Budućnost gajbi za piće

Bolja preglednost logistike praznih ambalaža i dalje predstavlja jednu od najvećih izazova procesa punjenja. Broj sanduka, brzina obrtaja i kvalitet praznih ambalaža moglo bi se tačnije pratiti kada bi posedovali „pametne“ gajbe. Trenutno se flaše ručno klasifikuju što predsatavlaj vreme i novac za punionice. Prvi istražni projekti su već započeli, tako npr. u privatnoj pivari Gaffel Becker se već testiraju pametne gajbe za pivo. Trude se da imaju što više i tačnije informacija dobiju o poreklu gajbe i o praznim flašama, za koji se koristi identifikacija na bazi radio frekvencije (RFID). To znači da se svaka gajba evidentuje posebno i prati se njegovo kretanje. Cilj toga je obezbediti efikasan povrat ambalaže odgovarajućoj punionici. Evidentirana brzina obrtaja pruža zanimljive informacije za planiranje potrebnog broja sanduka. Na taj način, RFID rešenja dobijaju značajnu ulogu u proizvodnji piva. Međutim, trenutno, zbog visokih tehnoloških troškova industrija ovu opciju u veliki razmerama ne primenjuje.

Tradicija i inovacija

Nema veze kako će da izgleda gajba u budućnosti:  njen razvoj u kontinuitetu treba da prati promenjive potrebe industrije, trgovine, logistike i potrošača. Dugačak put od drvenih gajbi pa do ambalaže vrhunske tehnologije protkan je spojem inovacije i modnih trendova. Pivara Krombacher je svoje novo pivo koje je držano u najnovijem podrumu počeo je da prodaje u nostalgičnoj gajbi koji sadrži sve zaštitne i transportne osobine gajbi najnovije generacije. Po izgledu se vraća svom originalnom izgledu: nalepnica štampana na materijalu i specijalna površinska obrada  dali su gajbu, koja izgleda kao da je ona prva originalna gajba.  Gajba pivare Tucher iz Nirnberga takođe prati ovaj tradicionalni stil koja se ispoljava u rustičnom drvetu i retro nalepnici. Bez obzira na privlačnu nostalgičnost kutije od 20 x 0,5 litara se jednostavno mogu prenositi i stavljati jedna na drugu kao i u slučaju modernih plastičnih gajbi. Koriste pivnice koje su pogotovo ponosne na svoju tradiciju kako bi prikazale svoju bogatu istoriju: koja je često započinjala drvenom gajbom.

 

BU: A strong brand appearance: modern crate designs ensure attention at the point of sale.
BU:Prvi brendovi, moderno dizajnirane gajbe privlače pažnju na prodajnim mestima

   BU: New trendy varieties such as Beck’s Pale Ale require compact designs that convince with their looks as well.
BU: Novi moderni uzorci, kao što je gajba Beck’s Pale Ale koja je kompaktna i sa svojom pojavom već uliva poverenje

BU: Susret tradicije i inovacije: plastične gajbe vrhunskog Krombachera sa klasičnim drvenim motivima.BU: Duplo dno: Gajba Leffe-a sa pokretnim unutrašnjim okvirom koji pomaže rad sa flašama i paketima.

BU: Podeljena gajba može da se podeli na dva dela i na taj način se mogu podesiti za odgovarajuću količinu potrošača.

BU: Tradicionalni dizajn, pivare sa bogatom tradicijom, kao što je Tucher Bräu svoje brendove prezentuju retro pojavom.

  Nazad do pregleda

Gajbe za pivo i ambalaža za pića

Otkrijte našu brošuru o gajbama za piće

Kliknite ovde

Povezani slučajevi
Ostanimo na vezi

Budite u toku i pretplatite se na naš bilten!