Kvalitet i održivost

O nama

Rešenje o Pakovanju za vas: Održiv - Pouzdan - Inovativan

U svetu koji zavisi od logistike i transporta, gde se sve isporučuje u ambalaži, moramo da smanjimo uticaj na životnu sredinu izazvano otpadom ambalaže. Kod Schoeller ALLIBERT-a verujemo da je odgovor u RTP sistemu (povratna plastična ambalaža).

Mi smo na čelu ovog revolucionarnog razvoja.

Održivost

Schoeller Allibert podržava kampanju Ujedinjenih nacija o očuvanju okoline (www.unep.org).

U praksi:

  • Mi proizvodimo pakovanje koje se može 100% reciklirati
  • Mi dizajniramo naše proizvode u cilju optimizacije njihovog životnog veka (do 10 godina u industrijskim uslovima).
  • Naši proizvodni procesi doprinose smanjenju CO2.
  • Koristeći naše proizvode garantujemo bezbedan prevoz proizvoda (UN homologizacija) drumskim, železničkim i vazduškim putem.

Reciklirajte svoju ambalažu

Schoeller Allibert nudi svoje znanje i usluge klijentima zainteresovani za reciklažu. Nudimo punu podršku i pomažemo u prikupljanju, recikliranju i ponovnoj upotrebi povratne ambalaže koje su spremne za zamenu. Proizvodi koji se recikliraju u našim objektima mogu da se bezbedno koristite i za pakovanja hrane .Za ovu svrhu, EFSA (Evropska agencija za bezbednost prehrambenih proizvoda) je obezbedila naučni savet i odobrenje za naš proces reciklaže kod tri naše lokacija u Holandiji, Nemačkoj, i Španija.

ISO sertifikati

Schoeller Allibert je ponosan što poseduje ISO sertifikate u većini svojih sajtova u skladu sa:

ISO 9001: Quality ISO 14001: Environment ISO 22000: Food Safety ISO 50001: Energy

Q - kvalitet

Schoeller Allibert nastoji da stalno unapređuje svoje proizvode, usluge i procese. Zadovoljstvo kupaca je prioritet broj jedan kod SA. Kupci sarađuju na globalnom nivou sa SA, zato radimo sa jednim sertifikovanim sistemom kvaliteta u SAD i EMEA (Evropa, Bliski istok i Afrika). Radimo na implementacijama u našim azijskim lokacijama isto. Schoeller Allibert omogućava svojim klijentima da budu na čelu svojih tržišta.

Naša misija je:

Inoviranje vaše logistike da svet bude bolji. Koristimo sisteme operativnog izvršenja, koje pružaju proizvode visoke vrednosti na tržištu na traženo vreme i u traženoj količini.

Mi radimo na kontinuiranom procesu poboljšanja u skladu sa PDCA (Plan Do-Check-Act) principom.

Redovno proveravamo svoje procese unutrašnjim, korporativnim  i spoljnim Lloyd-ovim auditima. Takođe tražimo od naših kupaca da nas reviziju često.

E - Zaštita okoline

Naša ambicija je da proizvodimo produkte sa poštovanjem prema životnoj sredini.

Naš cilj je da:

  • Smanjimo potrošnju energije po kilogramu kod gotovih proizvoda
  • Da dajemo prednost recikliranom materijalu
  • Doprinos u smanjenju emisije CO2
  • Uvođenje ISO 14001 u svim našim lokacijama. Pogledajte našu politiku o održavanju okoline.

U odnosu na ovo  i naš sertifikat o bezbednosti hrane, naši proizvodi u potpunosti ispunjava uslove za transport i pakovanje zdrave hrane

SH - Bezbednost i zdravlje

Schoeller Allibert čini sve što je moguće da stvori bezbednu i zdravu radnu okolinu za zaposlene. Svesni smo da je bezbednost na prvom mestu. Obuka i revizije o bezbednosti  se koriste kao sredstva za povećanje svesti o bezbednosti i obezbeđuju poboljšanje u merama bezbednosti.

Neki od naših klijenata su nas revidirilali u odnosu na naš Kodeks ponašanja. Ovi kupci su zaključili da u potpunosti zadovoljavamo zahteve kodeksa ponašanja.

Ostanimo na vezi

Budite u toku i pretplatite se na naš bilten!