Opšti uslovi prodaje

O nama

Pravna deklaracija

1. Prihvatanje uslova

Pristupom na stranicu WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM, uvidom u usluge, ili unete, prikupljene i objavljene informacije na stranici WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM, pristupom do sadržaja ili upotrebom na bilo koji drugi način Vi prihvatate dole navedene Opšte uslove pružanja usluga, kao za sebe obavezne. Ukoliko neželite prihvatiti ove uslove, jedina mogućnost je da ne pristupite našu stranicu, ne pogledate je, odnosno niti na bilo koji drugi način ne koristite usluge WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM. Vi razumete, prihvatate i primate k znanju da ovi opšti uslovi predstavljaju sporazum, koji je pravno obavezan među Vama i WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM, i da korišćenje stranice WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM predstavlja prihvatanje opštih uslova.

2. Pružanje usluga Prihvatanje uslova

Vi prihvatate i primate k znanju da je WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM ovlašćen prema svom nahođenju i bez Vašeg prethodnog obaveštavanja izmeniti, razvijati ili ukinuti bilo koju svoju uslugu, čak i tada ako Vi nemate pristupa do neke od tamo navedenih informacija. Pored toga prihvatate i primate k znanju da je WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM ovlašćen preko svojih preduzeća kćeri i povezanih organizacija pružati usluge.

3. Prava vlasništva

Vi prihvatate i primate k znanju da WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM može sadržavati vlasničke i poverljive informacije, podrazumevajući i zaštitne znakove brendova, zaštitne znakove usluga i patente zaštićene zakonom o pravu vlasništva ili međunarodnim sporazumom o zaštiti prava intelektualnog vlasništva. WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM Vam daje ovlašćenje da pogledate, odnosno načinite jedan offline primerak sadržaja za sopstvenu nekomerecijalnu upotrebu. Bez prethodnog pismenog odobrenja objavljeni sadržaj nije dozvoljeno prodavati, reprodukovati, odnosno staviti u promet. Tuđi zaštitni znakovi brendova, usluga i ostale oznake predstavljaju vlasništvo dotičnih lica. Sva ostala ovde ne navedena prava zadržana.

4. Uneti sadržaj

Ako Vi unosite sadržajnu stranicu WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM, time istovremeno dajete neopozivo odobrenje bez naknade autorskog prava po celom svetu za WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM, da taj sadržaj objavi, prikaže, izmeni, distribuira i istovremeno na više mesta objavi bilo gde po svetu. Vi potvrđujete i garantujete da imate pravo ustupiti gore navedeno ovlašćenje u korist WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM.

5. Prestanak ugovora

Uslovi ovog sporazuma su neprekidno na snazi sve do tada, dok jedna od strana bilo kada, bez obrazloženja ne otkaže sporazum. Uslovi od trajnog značaja se ne menjaju otkazivanjem sporazuma.

6. Isključivanje odgovornosti

Vi prihvatate i primate k znanju da stranicu WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM možete koristiti isključivo na sopstvenu odgovornost i da se usluge tretiraju "onakve kakve jesu" i " onakve kakve su dostupne". WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM ne prihvata nikakvu izraženu niti neizraženu garanciju vezano za korišćenje stranice WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM i za na njoj navedene informacije, sadržaje, materijale i proizvode. U to spadaju, ali ne isključivo i isključivanje sadržanih garancija i kršenja prava na mogućnost prodaje i pogodnost za određene namene, garancija za to da će pristup uslugama, odnosno njihovo korišćenje biti besprekorno i bez nedostataka, odnosno da će se greške uočene u uslugama otkloniti.

7. Ograničavanje odgovornosti

Vi prihvatate i primate k znanju da WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM i njegova preduzeća kćeri i pridružena preduzeća ne prihvataju nikakvu odgovornost za bilo kakvu neposrednu ili posrednu, slučajnu, posledičnu ili pretpostavljenu štetu. Tu spadaju, ali ne isključivo i štete vezane za prekid poslovne delatnosti, izgubljenu dobit i štete vezane za umanjenje vrednosti preduzeća, odnosno gubici u programima, podacima, odnosno ostali nematerijalni gubici, koji su vezani za korišćenje usluga ili nemogućnošću njihovog korišćenja, odnosno za privremeni ili trajni prekid pružanja usluga, odnosno brisanje ili oštećenje nekog od sadržaja ili podatka, odnosno njihovim neispravnim pohranjivanjem. Gore navedeno ograničenje je na snazi nezavisno od toga dali je WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM imao saznanja, odnosno trebao imati saznanja o mogućnosti nastanka štete. Pred onim pravnim vlastima, koje isključuju odgovornost za posledične ili slučajne štete, ili je ograničavaju, odgovornost WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM se prostire do zakonom dozvoljene najveće mere.

8. Spoljašnji sadržaj

WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM može sadržavati linkove, koji ukazuju na sadržaje trećih lica, reklame ili druge WEB stranice. Vi prihvatate i primate k znanju da WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM ne prihvata odgovornost i ne podržava reklame, proizvode ili izvore koji potiču iz ovih izvora.

9. Spoljašnji sadržaj

Vi izričito prihvatate i primate k znanju da, se u cilju rešavanja pravnih sporova u vezi ugovora i upotrebe stranice WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM podrvgavate ličnoj i isključivoj nadležnosti državnog, županijskog ili lokalnog suda, koji imenuje isklju?čvo WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM. Ukoliko nadležni sud donese odluku, da je neka od odredbi sporazuma nevažeća, takva odredba će se brisati iz Uslova, ali sve ostale odredbe ostaju na snazi.

10. Sveobuhvatnost ugovora

Vi prihvatate i primate k znanju da, gore navedeni Opšti uslovi u potpunosti predstavljaju sveobuhvatni sporazum između Vas i WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM. Pored ovih se na Vas mogu odnositi i drugi Opšti uslovi, ukoliko koristie, kupite ili primenjujete i druge usluge, povezane usluge ili sadržaje trećih lica.

11. Izmena uslova

WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM zadržava sebi pravo, da gore navedene Opšte uslove bilo kada, po svom nahođenju i bez bilo kakvog prethodnog obaveštenja izmeni. Izmene izvršene u Opštim uslovima stupaju na snagu onoga dana, kada budu objavljene na stranici WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM i ukoliko Vi i nakon tog datuma koristite našu stranicu, to znači da ste prihvatili izmenjene uslove.

 

12. Opšti uslovi prodaje

https://www.schoellerallibert.com/_assets/cee_uploads/GTCS/OWH_HU_en_2019.02.pdf

 

 

Ostanimo na vezi

Budite u toku i pretplatite se na naš bilten!