Zarządzanie pustką – wyzwanie dla managerów logistyki

Wśród osób organizujących łańcuchy dostaw rośnie świadomość zmarnowanego potencjału, jakim bez wątpienia jest słabe wykorzystanie przestrzeni w transporcie. Przyjrzyjmy się dziś bliżej temu zagadnieniu w oparciu o wyniki badania przeprowadzonego przez Forbes Insights oraz spółki DS Smith.

Trudna sztuka kompromisu

W swojej codziennej pracy osoby odpowiedzialne za planowanie i nadzorowanie szeroko pojętej logistyki dwoją się i troją, by zoptymalizować procesy magazynowania i przemieszczania towarów. W tym fachu skuteczność wyznaczają dwa filary. Pierwszym jest terminowe dostarczenie produktu przy zachowaniu jego cech jakościowych, drugim zminimalizowanie kosztów dostawy i przechowywania dóbr. W logistycznej praktyce oba wyznaczniki są trudne do osiągnięcia, a podwyższenie jednego parametru często odbywa się kosztem tego drugiego. Z reguły uwaga managerów skupia się na transporcie ładunku do Klienta, co jest oczywiście priorytetem, niemniej nie jedynym elementem łańcucha dostaw. Jego drugim ogniwem jest powrót nośników do punktu załadunku. Transport zwrotny jest jedną ze składowych tematu optymalnego zagospodarowania przestrzeni w logistyce, którym zajęły się Forbes Insights i DS Smith. Wyniki ich raportu „The Empty Space Economy” pokazują, że sektor logistyczny ma wciąż spore pole do popisu jeśli chodzi o zarządzanie przestrzenią przewożonych ładunków.

Rezultaty „The Empty Space Economy”

Forbes Insights przepytał 370 managerów pracujących na czterech kontynentach. 65% z nich uważa, że ich firmy mogą zredukować koszty pakowania o co najmniej 25% w rezultacie lepszego wykorzystania przestrzeni. 62% respondentów jest zdania, że optymalizacja miejsca przełoży się na obniżenie kosztów całej logistyki. Niespełna 70% z pytanych uważa, że co najmniej ¼ kubatury w kontenerach znajdujących się na statkach przewożących ładunki między kontynentami jest zmarnowana. Podobne wskaźniki dotyczą branży e-commerce. 60% osób biorących udział w ankiecie uważa, że więcej niż 25% przestrzeni w paczkach zamawianych przez internet wypełnia powietrze. DS Smith doprecyzowuje, że pustka stanowi od ok. 18% paczek z ubraniami i obuwiem do nawet 64% przy paczkach zawierających wyroby szklane. 81% ankietowanych deklaruje swoją troskę o sprawy środowiskowe, a 72% z nich zauważa związek między przewożeniem niezagospodarowanych przestrzeni a degradacją jakości powietrza. Wskaźniki spadają, gdy uwaga pytających skupia się nie tyle na deklaracjach, co konkretnych działaniach. Jedynie 36% przepytanych firm przeprowadziło do tej pory audyty swojej polityki zarządzania pustą powierzchnią w transporcie.

Optymalizacja celem Schoeller Allibert

Jedną z głównych konkluzji raportu jest fakt, że pomimo rosnącej świadomości problemu kiepskiego wykorzystania przestrzeni, wciąż niewiele robi się, by uporać się z tym wyzwaniem. Jako jeden z globalnych liderów na rynku opakowań zwrotnych z tworzyw sztucznych, już dawno zauważyliśmy potrzebę redukcji miejsca zajmowanego przez kontenery wracające do miejsca ich ponownego wypełnienia. Wynikała ona także ze wskazówek naszych Klientów, którymi staramy się kierować przy projektowaniu nowych rozwiązań. W efekcie powstała gama pojemników ze składanymi ścianami bocznymi. Dzięki tej funkcjonalności, kontenery w drodze powrotnej zajmują znacznie mniej miejsca niż przy wysyłce pojemników z towarem. Ten prosty zabieg pozwala na dużo bardziej efektywne zagospodarowanie przestrzeni w logistyce zwrotnej, a także podczas magazynowania pustych, nieużywanych pojemników.

Optymalne wykorzystanie powierzchni wg Magnum Optimum® 1208

O jakich konkretnie oszczędnościach mowa? Najlepiej będzie to wyjaśnić na przykładzie flagowego produktu z grupy FLC (Foldable Large Containers) – Magnum Optimum® 1208 (MO1208). Jest to model o wymiarach 1200x800x958 mm i certyfikowanej ładowności 750 kg. Ta skrzyniopaleta może pochwalić się najwyższym współczynnikiem złożenia – 72%. Po zamknięciu ścian bocznych, wysokość pojedynczego pojemnika to jedynie 295 mm. Jeszcze lepszy wynik otrzymujemy, gdy złożone pojemniki układamy w stosie, czyli jeden na drugim. Wtedy część kontenera „wchodzi” w środek innego, co pozwala zaoszczędzić kilka centymetrów, a wysokość jednego MO1208 to 265 mm. Nasze testy potwierdziły, że na naczepie mega tracka może być przewożonych 99 rozłożonych i aż 363 złożonych sztuk Magnum Optimum® 1208. Nowy model oferuje zaoszczędzenie ok. 30% przestrzeni w transporcie zwrotnym w zestawieniu z poprzednią wersją pojemnika, a tym samym redukcję kosztów logistycznych o ponad 33%. Magnum Optimum® jest dostępny także w wersji podstawy 1200x1000 z kilkoma wariantami wysokości. Z elastyczności oferowanej przez ten pojemnik FLC chętnie korzystają firmy z sektora automotive i branży elektrotechnicznej. To oczywiście nie jedyny kontener składany w ofercie Schoeller Allibert. Do dyspozycji naszych Klientów są też inne modele skrzyniopalet wyposażonych w składane ściany boczne oraz małe pojemniki składane z serii Prelog.

Pieniądze to nie wszystko

W kwestii optymalizacji przestrzeni ważną rolę pełni też wątek ekologiczny. Jeśli uda nam się lepiej wykorzystać miejsce pomiędzy paczkami czy kontenerami, na drogi wyjedzie mniej pojazdów potrzebnych do ich przewiezienia. W ten sposób oszczędzamy nie tylko pieniądze, ale także chronimy środowisko przed niepotrzebną emisją CO2 i innych szkodliwych substancji oraz hałasu, które są nieodłącznymi konsekwencjami frachtu kołowego. Korporacyjna troska o Matkę Naturę jest coraz częściej doceniania przez kupujących. Rosnąca świadomość wyzwań ekologicznych, z którymi przychodzi się mierzyć ludziom na początku XXI sprawia, że konsumenci lepiej postrzegają firmy zaangażowane w ochronę środowiska.

Pojawiły się pytania? Wyślij zapytanie, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą najszybciej jak to możliwe >>

 

Powrót do strony głównej

Pozostań z nami w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

www.schoellerallibert.com/pl/news/markets/zarzdzanie-pustk-wyzwanie-dla-managerw-logistyki/