Rozwiązania opakowaniowe na miarę twoich potrzeb: Ekologiczne - Niezawodne - Innowacyjne

W świecie zależnym od logistyki i transportu, gdzie wszystko jest wysyłane w materiałach opakowaniowych, musimy ograniczyć wpływ odpadów opakowaniowych na środowisko. W Schoeller Allibert uważamy, że odpowiedzią na takie potrzeby są systemy RTP (zwrotnych opakowań plastikowych).

Jesteśmy pionierami tego rewolucyjnego rozwiązania.

Ekologiczność
My, Schoeller Allibert, wspieramy kampanię środowiskową ONZ (www.unep.org).

W praktyce:

Produkujemy opakowania, które w 100% podlegają recyklingowi.
Projektujemy nasze produkty w sposób optymalizujący okres ich przydatności użytkowej (do 10 lat w warunkach przemysłowych).
Nasze procesy produkcyjne przyczyniają się do ograniczenia emisji CO2.
Nasze produkty gwarantują bezpieczny transport towarów (homologacja ONZ) samochodem, koleją i samolotem.
Recykling opakowań
Schoeller Allibert oferuje swoim klientom wiedzę i usługi w zakresie recyklingu. Oferujemy pełne wsparcie i możemy zająć się zbiórką, recyklingiem i ponownym wykorzystaniem opakowań zwrotnych gotowych do wymiany. Produkty poddawane recyklingowi w naszych zakładach można wykorzystywać bezpiecznie jako opakowania do żywności. W tym celu, EFSA (Europejska Rada ds. Bezpieczeństwa Żywności) dostarczyła informacji naukowych i zatwierdziła proces recyklingu realizowany w trzech naszych zakładach w Holandii, Niemczech i Hiszpanii.

Certyfikacja ISO
Firma Schoeller Allibert może poszczycić się certyfikatem ISO. Większość naszych zakładów spełnia wymagania normy

ISO 9001: Jakość
ISO 14001: Środowisko
ISO 22000: Bezpieczeństwo żywności
ISO 50001: Energia
Q - jakość
Schoeller Allibert stara się nieustannie doskonalić swoje wyroby, usługi i procesy. Zadowolenie klienta to najważniejszy z priorytetów SA. Ponieważ klienci na całym świecie nawiązują coraz to szerszą współpracę z SA, stosujemy certyfikowany system zapewnienia jakości w USA i krajach z grupy EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Aktywnie wprowadzamy ten system również w naszych zakładach w Azji. Schoeller Allibert zapewnia swoim klientom przewagę konkurencyjną na rynkach.

Naszą misją jest:

Innowacyjna logistyka by zmieniać świat na lepszy. Stworzenie Mechanizmu Realizacji Odchudzonej Produkcji zapewniającego dostarczenie wysokowartościowego produktu na rynek w odpowiednim czasie i w całości.

Dążymy do ciągłego doskonalenia zgodnie z zasadą PDCA (Zaplanuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj).

Regularnie kontrolujemy nasze procesy za pomocą audytów wewnętrznych, korporacyjnych i zewnętrznych (Lloyd's). Poza tym, prosimy naszych klientów o częste audyty.

E - Środowisko
Naszą ambicją jest projektowanie i produkcja naszych wyrobów w trosce o ochronę środowiska.

Nasze cele to:

Ograniczenie zużycia energii na kg wyrobu gotowego.
Promowanie wykorzystania materiału z recyklingu.
Wkład w ograniczenie emisji CO2.
Uzyskanie certyfikacji według normy ISO 14001 dla wszystkich zakładów. Patrz nasza polityka ochrony środowiska.
W związku z powyższym i zgodnie z posiadanymi przez nas certyfikatami bezpieczeństwa dla żywności, nasze wyroby całkowicie spełniają wymagania w zakresie transportu i pakowania żywności organicznej.

SH - Bezpieczeństwo i zdrowie
Schoeller Allibert dokłada wszelkich starań, aby stworzyć bezpieczne i zdrowe miejsce pracy dla swoich pracowników. Zdajemy sobie sprawę, że bezpieczeństwo to przede wszystkim odpowiednie zachowanie. Szkolenia i audyty bezpieczeństwa służą jako narzędzia zwiększające świadomość bezpieczeństwa i doskonalące środki bezpieczeństwa.

Niektórzy z naszych klientów sprawdzają nas pod kątem przestrzegania naszego Kodeksu postępowania. Stwierdzają, że całkowicie spełniamy wymagania Kodeksu postępowania ONZ.

Wyszukiwarka produktów Zamknij

Zamknij
Zamknij