Polityka personalna

Celem polityki personalnej Schoeller Allibert jest zapewnienie przyjemnego i bezpiecznego miejsca pracy, w którym każdy z pracowników ma dostęp do wszystkich narzędzi potrzebnych do jak najlepszego wykonywania swojej pracy, gdzie wyraża się uznanie i docenia pracowników, gdzie zachęca się pracowników do zdobywania wiedzy i rozwoju oraz wnoszenia wkładu w ciągłe doskonalenie naszej działalności.

Najważniejszym celem polityki personalnej Schoeller Allibert jest jak najlepsze dostosowanie potrzeb i celów naszej organizacji i pracowników, jako podstawy do wdrażania strategii Schoeller Allibert. Naszym celem jest dzielenie się wiedzą i jej ochrona oraz zapewnienie, że na właściwych stanowiskach zawsze znajdują się właściwe osoby posiadające odpowiednie doświadczenie i nastawione na rozwój.

Nasi pracownicy są specjalistami w dziedzinach, w których pracują. Są przedsiębiorczy, koncentrują się na wynikach i rozwiązaniach i są przygotowani do podjęcia każdego wyzwania. Dążą do kreowania sukcesu we własnej grupie, w interesie Schoeller Allibert jako przedsiębiorstwa międzynarodowego. Nasi pracownicy mają możliwość rozwoju i odkrywania swoich talentów, zarówno na płaszczyźnie osobistej jak i zawodowej, w krajowym i międzynarodowym środowisku pracy. Oferujemy atrakcyjne i ambitne stanowiska i kompetencje w bezpiecznym środowisku pracy, stwarzające możliwość wykazania się inicjatywą i kreatywnością.

Kultura i wartości

U podstaw kultury naszego przedsiębiorstwa, interakcji z zainteresowanymi stronami i naszego działania, zarówno indywidualnego jak i w zespole, leżą nasze podstawowe wartości. Wierzymy, że silne zaangażowanie pracowników nadal będzie przyczyniać się do naszego sukcesu i pomoże naszym ludziom w pełni realizować ich potencjał.

Praca zespołowa

Kultura otwartości i wspólnoty

Profesjonalizm
Co dla nas oznacza:

Zobowiązanie:
Chcemy, aby nasze przedsiębiorstwo się rozwijało. W związku z tym, podejmujemy następujące zobowiązanie:

Zbiór wartości dobrze opisuje to czym jest i chce stać się Schoeller Allibert. Aby chronić swoją reputację, przedsiębiorstwo przez cały czas będzie postępować według ogólnie przyjętych norm społecznych i wartości oraz zgodnie z lokalnym prawem i przepisami obowiązującymi w każdym miejscu na świecie, w jakim prowadzimy działalność.

Nauka i rozwój
Podstawę nauki i rozwoju stanowią ambicje i pasje. Inwestujemy w pozyskiwanie, rozwój i zatrzymywanie utalentowanych pracowników. Możemy oferować im ułatwienia i wyzwania, ale nasi pracownicy muszą być w stanie sprostać swoim zadaniom.

Różnorodność i włączenie
Dążymy do utworzenia różnorodnego zespołu roboczego, w którym każdy będzie traktowany równo i z szacunkiem i będzie mieć możliwość wniesienia wkładu w sukces przedsiębiorstwa i realizacji własnego potencjału. Oznacza to wykorzystanie jedynych w swoim rodzaju umiejętności i doświadczenia wnoszonego przez poszczególne osoby.

Kodeks postępowania

Kliknij tutaj by pobrać kodeks.

Wyszukiwarka produktów Zamknij

Zamknij
Zamknij