Personāla politika

Schoeller Allibert Personāla politika ir nodrošināt pozitīvu un drošu darba vidi, kurā visiem darbinieki ir visi niepieciešamie un vajadzīgie rīki, kuri lai veiktu savu darbu pēc iepsējas labāk. Darbinieki tiek atzīti un novērtēti, kā arī aicināti mācīties un augt, tādejādi veicinot, nepārtrauktu t mūsu sniegumu uzlabošanu.

Svarīgākais Schoeller Allibert mērķis personāla politikā ir saskaņot mūsu organizācijas vajadzības un mērķus ar mūsu darbinieku vajadzībām, cik cieši vien iespējams, īstenojot Schoeller Allibert stratēģiju. Mūsu mērķis ir dalīties ar zināšanām, vienmēr izvēloties darbiniekam atbilstošu pozicīju, attiecīgi viņa pieredzei un zināšanām, kā arī attieksmei pret attīstību. Mūsu darbinieki ir speciālisti viņu individuālajās jomās. Viņiem piemīt uzņēmējdarbības gars, kas ir vērsts uz rezultātiem un risinājumiem, un viņi ir gatavi uzņemties jebkuru izaicinājumu. Viņi cenšas radīt panākumus savās grupās, lai atbilstu Schoeller Allibert interesēm. Mūsu darbiniekiem ir dota iespēja paradīt un attīstīt savus talantus, gan individuāli, gan profesionāli, gan valsts, gan starptautiskā darba vidē. Mēs piedāvājam interesantas, izaicinošas, atbildīgas un drošas pozīcijas, vienlaicīgi viecinot iniciatīvu un radošumu.

Kultūra un Vērtības

Mūsu pamatvērtības, stiprina mūsu kultūru, to, kā mēs mijiedarboties ar mūsu ieinteresētajām personām un darbojas, gan individuāli, gangrupās. Mēs uzskatām, ka nodarbināts darbaspēks, spēs virzīt mūsu panākumus un palīdzēt mūsu darbiniek strāt ar pilnu patdevi.

Grupas darbs

Atvērti kultūrai

 

Profesionāls

Mums tas nozīmē:

Apņemšanās:

Mēs vēlamies vadīt savu uzņēmumu uz priekšu. Kas savukārt, prasa apņemšanos nomums visiem:

Vērtības, it tās kas nodrošina pozitīvu Schoeller Allibert tēlu, to arī vēlamies. Lai saglabātu, šo reputāciju, uzņēmums pastāvīgi jāievēro vispārpieņemtie sociālie standartu un vērtības, kuri ir saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Apmācības un attīstības

Mācību un attīstības pamatā ir izaicinājums un aizraušanās. Mēs ieguldām, piesaistot, attīstot un saglabājot talantīgu cilvēku. Mēs varam veicināt un izaicināt, lai mūsu darbinieki var tajā iesaistīties.

Dažādība un integrācija

Mēs esam apņēmušies attīstīt daudzveidīgu darba atelpu, kurā pret visiem izturas taisnīgi un ar cieņu, kā arī ikvienam ir iespēja savu realizēt savu potenciālu, tādejādi veicinot panākumus biznesā. Tas nozīmē, lietderīgi izmantojot unikālās prasmes un pieredzi, kas piemīt katram darbiniekam.

Produktu meklētājs Aizvērt

aizvērt
aizvērt