Vastuuvapauslauseke

1. Käyttöehtojemme hyväksyminen

Avaamalla WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM-sivuston,  katselemalla sen sisältöä tai muulla tavalla käyttämällä mitä tahansa sivuston tarjoamaa palvelua tai informaatiota ja materiaalia, jonka on luonut, kerännyt, koostanut, lisännyt tai toimittanut WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM, hyväksyt sitoutuvasi noudattamaan seuraavassa lueteltavia Palvelujen Toimitusehtoja. Jos et halua sitoutua Toimitusehtoihimme, se on mahdollista ainoastaan, kun et avaa, katsele tai muutoin käytä WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM - palveluita.

Ymmärrät, hyväksyt ja tunnustat, että nämä Toimitusehdot muodostavat laillisesti sitovan sopimuksen sinun ja WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM :n välille ja että WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM :n käyttö osoittaa sinun lopullisesti hyväksyneen tämän sopimuksen.

2. Palvelujen saatavuus

Hyväksyt ja tunnustat, että WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM:lla on oikeus muuttaa, parantaa tai poistaa mikä tahansa sen palveluista oman harkintansa mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta sinulle, vaikka muutos estäisi sinua saamasta mitä tahansa tietoja. Hyväksyt ja tunnustat myös, että, WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM:lla on oikeus toimittaa sinulle palvelusi tytär- tai osakkuusyhtiöistä.

3. Omistusoikeus

Ymmärrät ja hyväksyt, että WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM voi sisältää sen omistamaa ja luottamuksellista aineistoa kuten tavaramerkkejä, palvelumerkkejä ja patentteja, jotka on suojattu kansainvälisillä immateriaalioikeuksia koskevilla laeilla ja sopimuksilla. WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM myöntää sinulle oikeuden tarkastella ja tehdä yhden kopion osista sen sisältöä. Kopioida saa vain yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön eikä kopiota saa käyttää, levittää tai julkaista verkossa. Sivustomme sisältöä ei ole lupa myydä, muokata eikä jakaa ilman etukäteistä kirjallista suostumustamme.

Kaikki kolmannen osapuolen tavaramerkit, palvelumerkit ja logot ovat niiden kunkin omistajan omaisuutta. Kaikki muutkin oikeudet, joita ei nimenomaisesti kirjallisesti myönnetä, pidätetään.

4. Sisällön toimittaminen

Kun lähetät sisältöä WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM:lle, luovutat samalla WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM :lle peruuttamattoman,  rojaltivapaan oikeuden julkaista, näyttää, muokata, levittää ja jakaa sisältöä muille maailmanlaajuisesti. Sinä vahvistat ja takaat, että sinulla on tarvittava oikeus tai valtuutus myöntää edellisessä virkkeessä tarkoitettu käyttöoikeus WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM:lle.

5. Sopimuksen päättyminen

Tämän sopimuksen ehdot ovat voimassa toistaiseksi kunnes kumpi tahansa osapuoli irtisanoo sopimuksen. Sopimus voidaan irtisanoa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä. Sopimuksen ne ehdot, joiden voimassaolo on tarkoitettu pysyväksi, ovat edelleen voimassa muuttumattomina irtisanomisesta huolimatta.

6. Takuun poissulkeminen

Ymmärrät ja hyväksyt, että WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM:n käyttäminen tapahtuu aina omalla vastuullasi ja että palvelumme tarjotaan "sellaisena kun ne ovat" ja “sellaisena kuin on tarjolla”. WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM ei anna minkäänlaisia nimenomaisia tai epäsuoria takuita, etukäteisiä tai muita hyväksymisiä tai esityksiä WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM nettisivuston, informaation, sisällön tai tuotteiden kautta tai niitä esittämällä. Tämä rajoitus kattaa, muttei rajoitu pelkästään, epäsuoran takuun soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi ja kelpoisuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja loukkaamattomuuteen, ja takuut, joiden perusteella saanti tai käytettävyys olisivat keskeytyksettömiä tai vapaita virheistä, ja että virheet palvelussa korjattaisiin.

7. Vastuun rajoittaminen

Ymmärrät ja hyväksyt, että WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM ja mitkään sen tytär- tai osakkuusyhtiöt eivät ole missään tilanteessa vastuussa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista eikä myöskään oheis- tai liitännäisvahingoista, välillisistä tai erityisvahingoista tai rangaistusluonteisista vahingonkorvauksista. Edellisessä virkkeessä kerrottu sisältää, rajoittumatta kuitenkaan pelkästään seuraavaan, seuraavat vahingot: liikevoiton menetykset, tai liiketoiminnan keskeytyksestä aiheutuvat vahingot, vahingot liiketoiminnan maineelle tai liikearvolle, ohjelmien tai tiedon katoamisesta tai muista aineettomista menetyksistä aiheutuvat vahingot, jotka aiheutuvat esimerkiksi palvelun tai tiedon käyttämisestä tai siitä että sitä ei ole tarjolla; vahingot,  jotka aiheutuvat väliaikaisesta tai pysyvästä tällaisen palvelun tai tiedon lakkaamisesta, tai poistumisesta tai vahingoittumisesta, tai virheessä varastoida tai tallentaa jotakin palvelua, sisältöä tai tietoa.

 Edellä oleva rajoitus on voimassa, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM-sivustolle tai tämän olisi pitänyt se ymmärtää. Silloin kun vastuuta ei alueella voimassa olevan lain mukaan voida sulkea pois tai rajoittaa koskien välillisiä tai oheis- ja liitännäisvahinkoja, on WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM:n  vastuu rajoitettu siihen määrään saakka kuin laki sen sallii.

8. Ulkoinen sisältö

WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM-sivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamiin tai ylläpitämiin sisältöihin, mainoksiin tai sivustoihin. Ymmärrät ja hyväksyt, että WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta eikä kannata tai mainosta kyseisiä sivuja tai niillä mainittuja tuotteita tai palveluita.

9. Toimivalta

Ymmärrät ja hyväksyt erityisesti  sen, että mitkä tahansa tähän sopimukseen tai WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM:in käyttämiseen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM:n  valitseman maan, osavaltion, provinssin, alueen tai kaupungin tuomioistuimessa. Jos toimivaltainen tuomioistuin  määrittää jonkin tämän sopimuksen osan pätemättömäksi, kyseinen määräys poistetaan näistä ehdoista ja loput ehdot jäävät edelleen voimaan.

10. Koko sopimus

Ymmärrät ja hyväksyt, että yllä olevat ehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM:n  välille. Sopimussuhteeseesi saatetaan soveltaa lisäehtoja, kun käytät, ostat tai avaat muita palveluita, osakkuusyhtiöiden palveluita tai kolmannen osapuolen sisältöä tai materiaalia.

11. Muutokset ehtoihin

WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM pidättää itsellään oikeuden muuttaa aika ajoin näitä ehtoja yksinomaan oman harkintansa mukaan ja ilman erillistä ilmoitusta. Muutokset Toimitusehtoihimme tulevat voimaan sinä päivänä, jona ne julkaistaan; kun jatkat WWW.SCHOELLERALLIBERT.COM:n käyttämistä minkä tahansa ehdon muuttamisen jälkeen,  vahvistat sopimuksesi olla sitoutunut niihin ja kokonaisuuteen.

Tuotehaku Sulje

Sulje
Sulje