Henkilöstöpolitiikka

Schoeller Allibertin henkilöstöpolitiikan mukaan kaikille työntekijöille pyritään tarjoamaan positiivinen ja turvallinen työympäristö, jossa kaikilla työntekijöillä on tarvittavat välineet, jotta he voivat tehdä parhaansa. Jokaista arvostetaan ja kannustetaan oppimaan,  kasvamaan ja pyrkimään jatkuvasti kohti parempia  saavutuksia.

Henkilöstöpolitiikkamme tärkein tavoite on saada organisaation ja henkilöstön tarpeet ja tavoitteet mahdollisimman yhdenmukaisiksi ja hyödyntää tätä Schoeller Allibertin strategian jalkauttamisessa. Pyrimme jakamaan ja turvaamaan tietoa siten, että oikea henkilö sopivalla kokemuksella ja asenteella on aina oikeassa tehtävässä.

Työntekijämme ovat asiantuntijoita omalla alallaan. He keskittyvät yrittäjähenkisellä asenteella tuloksiin ja ratkaisuihin eivätkä pelkää haasteita. He pyrkivät menestykseen omassa tiimissään osana kansainvälistä yritystä. Työntekijämme saavat mahdollisuuden kehittää kykyjään sekä yksilöinä että ammatillisesti  kansainvälisessä työympäristössä. Tarjoamme houkuttelevia ja haastavia rooleja ja vastuita turvallisessa työympäristössä, jossa on mahdollisuus aloitteellisuuteen ja luovuuteen.

Yrityskulttuuri ja arvot

Ydinarvomme ovat yrityskulttuurimme perusta ja ne määrittävät tapaa, jolla olemme vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa ja toimimme yksilöinä ja ryhmänä. Uskomme, että työhönsä erittäin sitoutunut henkilöstö takaa  jatkossakin menestyksemme ja auttaa jokaista saavuttamaan täyden potentiaalinsa.

Ryhmätyö

Avoin ja jakava työkulttuuri

Ammattilaisuus

Tarkoittaa meille:

Sitoutuminen

Haluamme viedä yhtiötämme eteenpäin. Tämä vaatii meiltä kaikilta sitoutumista siihen:

Arvot antavat hyvän kuvan siitä, mitä Schoeller Allibert on ja haluaa olla. Tämän maineen suojelemiseksi yhtiö noudattaa aina toiminnassaan yleisesti hyväksyttyjä sosiaalisia normeja ja arvoja sekä paikallisia lakeja ja asetuksia maailmanlaajuisesti.

Oppiminen ja kehitys

Oppiminen ja kehitys perustuvat haasteisiin ja innostukseen. Panostamme lahjakkaiden ihmisten löytämiseen, kehittämiseen ja pitämiseen. Voimme helpottaa olosuhteita ja antaa haasteita, mutta työntekijöidemme on noustava tilanteen tasalle.

Monimuotoisuus ja osallistuminen

Olemme sitoutuneet kehittämään monimuotoista työvoimaa. Kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti ja jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa yrityksen menestykseen ja omien mahdollisuuksiensa hyödyntämiseen. Tämä tarkoittaa jokaisen yksilön ainutlaatuisten taitojen ja kokemusten valjastamista käyttöön.

Käytännesäännöt

Klikkaa tästä ladataksesi käytännesääntömme (englanniksi).

Tuotehaku Sulje

Sulje
Sulje