Případová studie: Alfapac

Alfapac je společnost vyrábějící polymerový film, která poskytuje hygienické obalová řešenípro většinu průmyslových odvětví.

Problémy:

Náklady na jednu dodanou obalovou jednotku byly vysoké.

Stohovací pevnost obalu je omezena pouze na jednu jednotku/ uskladněna by mohla být pouze jedna plná jednotka.

Zabírá obrovskou podlahovou plochu v provozovně Alfapac.

Odpad z různých druhů obalových materiálů musel být před likvidací tříděn.

Společnost Alfapac hledala dlouhodobě fungující, udržitelné a méně nákladné řešení obalových systémů.

Řešení poskytnuté společností „Schoeller Allibert“:

Společnost Schoeller Allibert nabídla různá řešení na základě všech výrobních a logistických požadavků obou stran.

Po testování a zkušebním provozu byl vybrán typ kontejneru „Combo Aqua 285BD“ s nevelkou úpravou základny jako optimalizované řešení splňující požadavky na technologický postup, skladování a logistiku.

Hlavní přínosy řešení společností „Schoeller Allibert“:

Combo 285 s rozměry 1140 x 1140 mm dokonale vyhovuje stávajícímu automatizovanému systému pro manipulaci a přepravu u obou stran.

Díky robustní a hladké konstrukci kontejner Combo s vnitřním vakem prochází bez problémů a efektivně všemi fázemi výrobního procesu u firmy Borealis. Veškeré požadavky na hygienu jsou splněny.

Jeho stohovací pevnost umožňuje stohovat plné jednotky až 5 vrstvách, což radikálně redukuje potřebu skladovacích prostor u obou společností.

Díky možnosti efektivně skládat kontejnery Combo v prázdném stavu, je jejich zpáteční přeprava cenově velmi výhodná.

Očekávaná životnost kontejneru Combo v tomto logistickém cyklu byla odhadnuta na deset let, což činí z tohoto řešení velmi výhodnou investici.

I když byl původně navržen pro přepravu tekutin, Combo Aqua se ukázal být nejlepším dlouhodobě udržitelným a cenově nejvýhodnějším řešením potřeb společnosti Alfapac Švédsko.

 

Přehled produktů Uzavřít

Zavřít
Zavřít