Politika lidských zdrojů

Politika lidských zdrojů v Schoeller Allibert poskytuje příznivé a bezpečné pracovní prostředí, kde všichni zaměstnanci mají všechny nástroje, které potřebují, ke svému nejlepšímu výkonu. Jsou uznáváni, oceňováni a vyzýváni k tomu, aby se učili, rozvíjeli a neustále přispívali ke zlepšování našich výkonů.

Nejdůležitějším cílem naší politiky lidských zdrojů je, co nejpřesněji sladit potřeby a cíle naší organizace a zaměstnanců a na oplátku toho využít ke zlepšování realizace strategie společnosti Schoeller Allibert. Snažíme se, aby se vědomosti sdílely a chránily, aby je obdržel vždy správný zaměstnanec na správné pozici, se správnými zkušenostmi a snahou se vyvíjet.

Naši zaměstnanci jsou specialisty ve svých oborech. Mají podnikatelského ducha, soustředí se na výsledky a řešení a jsou připraveni převzít jakoukoli výzvu. Usilují o dosažení úspěchu ve vlastní skupině a v zájmu Schoeller Allibert jako mezinárodní společnosti. Našim zaměstnancům dáváme příležitost k rozvoji a projevení talentu, obojí individuálně a profesionálně, v národním a mezinárodním pracovním prostředí. Pozice a odpovědnost, kterou nabízíme, jsou atraktivní a představují výzvy, v bezpečném pracovním prostředí, s prostorem pro iniciativu a tvořivost.

Kultura a hodnoty

Naše základní hodnoty jsou základem naší kultury, způsobem, jakým komunikujeme s našimi partnery a působíme jako jednotlivci i týmy. Věříme, že motivovaní pracovníci budou i nadále řídit náš úspěch a pomůže našim lidem dosáhnout svého plného potenciálu.

Týmová práce

Pracovat raději s kolegy ve skupině než jako jednotlivec Být věrný svému týmu Sdílet s nimi informace, zkušenosti, myšlenky, přijímat a respektovat jejich zpětné vazby, odborné znalosti, a příspěvky Neočekávat od ostatních, aby dělali práci za nás Uznat přispění jedince jako součást úspěchu týmu Vždy upřednostňovat zájmy skupiny před zájmy jednotlivce

 

Otevřená & sdílená kultura

Být v komunikaci zřetelný („Nebýt strážce vědomostí“) Poskytovat úplné informace Být schopen přijímat změny a nové nápady Být pohotový tzn. aktivně se zapojovat do diskuzí a týmových akcí

Profesionalita

pro nás znamená:

Objektivní, zaměřený, na faktech založený a nebyrokratický přístup Zaměřit se hlavně na zákazníka Řešení problémů strukturovaným způsobem To, že se držíme dohod: Říkáme, co děláme - děláme, co říkáme Že ve všem, co děláme, jsme finančně uvědomělí, tzn. že se chováme k majetku společnosti, jako by byl náš vlastní. A vše, co děláme, zachováváme tak jednoduché, jak je to možné  as possible

Závazky:

Chceme posouvat naši firmu kupředu. To vyžaduje odhodlání k tomu, aby všichni z nás:

Byli ambiciózní při stanovování plánů a cílů Byli nadšení ve všem, co dělají, aby dosáhli těchto cílů Uměli přijímat odpovědnost za své činyility for our actions

 

Tyto hodnoty dobře popisují co Schoeller Allibert je a čím chce být. V zájmu ochrany pověsti firmy budeme za všech okolností dodržovat obecně uznávané sociální normy a hodnoty s místními zákony a předpisy, které se vztahují k našim projektům po celém světě.

Vzdělávání & rozvoj

Vzdělávání a rozvoj jsou založeny na výzvě a nadšení. Investujeme do získávání, rozvoje a udržení talentovaných lidí. My dokážeme usnadňovat a vybízet, ale naší zaměstnanci se musí chopit příležitosti.

Rozmanitost & začlenění

Jsme odhodláni podporovat naše zaměstnance. S každým se zachází spravedlivě a s úctou a každý má možnost přispět k obchodnímu úspěchu a realizovat svůj potenciál. To znamená využit jedinečné schopnosti a zkušenosti, které každý jednotlivec přináší.

Přehled produktů Uzavřít

Zavřít