Udržitelný obalový průmysl

Ve světě, který závisí na logistice a dopravě, kde se všechno přepravuje v obalových materiálech, je nutno snížit škody na životním prostředí způsobené obalovým odpadem. V Schoeller Allibert věříme, že odpovědí jsou systémy plastových obalů pro opakované použití.

Jsme na prahu tohoto revolučního vývoje.

Trvalý udržitelný vývoj

Vyslali jsme signál směrem k průmyslu, našim konkurentům, dodavatelům a zákazníkům naším prohlášením a pevným rozhodnutím: Společnost Schoeller Allibert podporuje environmentální kampaň Spojených národů s cílem zapojit co nejvíce lidí do ochrany životního prostředí (www.unep.org).

Jako součást této environmentální kampaně OSN plánuje vysadit na celém světě 7 miliard stromů, „The Flemish Forests Association“ v Belgii si uložila za svůj vlastní cíl vysadit 1 milion stromů. Jejich webové stránky pod názvem ‘1 Miljoen Bomen voor Vlaanderen http://www.1miljoenbomen.be/default.aspx, jsou součástí širšího environmentálního programu Spojených národů. Schoeller Alliberts má už svůj vlastní les. Naším cílem je mít po celém světě lesy vlastněné Schoeller Allibert. Velmi přivítáme, jestliže i vy podpoříte naši iniciativu.

Používejte odolné vratné plastové obaly

Používání plastový obalů je stimulováno environmentálními požadavky. Ačkoliv obecně mají plastové obaly velmi špatnou pověst, co se týče trvalé udržitelnosti, pravdou je pravý opak. Vratné plastové obaly jsou velmi odolné a vydrží mnoho let a mnoho použití. A navíc, plastové obalové systémy jsou 100% recyklovatelné.  

Recyklujte své plastové obaly

Schoeller Allibert nabízí svým klientů veškeré své znalosti o recyklaci a své služby v tomto ohledu. Nabízíme vám svoji plnou podporu a ujmeme se sběru, recyklace a opětného využití vašich obalových jednotek, které jsou určeny ke svému opětnému využití. Toto je jediné opravdu trvale udržitelné využívání surovin a přírodních zdrojů na světě, kde logistika a obalové systémy hrají kladnou a významnou roli a přinášejí pozitivní výsledky.

Certifikace ISO

Společnost Schoeller Allibert se může pochlubit certifikátem ISO.
  „Zajistěte si QESH procesy s certifikací ISO a spolu s tím i neustálé zlepšování"

Q - Quality (Kvalita)

Schoeller Allibert se snaží neustále zlepšovat své produkty, služby a procesy. Spokojenost zákazníků je hlavní prioritou SA. Vzhledem k tomu, že zákazníci stále více pracují s SA po celém světě, pracujeme na zavedení sjednoceného certifikovaného systému zajišťování kvality pro USA a skupinu EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika). Také usilujeme o jeho zavedení na našich pracovištích v Asii.

E - Environment (Životní prostředí)

Naší ambicí je navrhovat a vyrábět naše produkty s ohledem na životní prostředí. Pro výrobu našich přepravek se snažíme používat recyklovaný materiál všude, kde je to možné. Neustále hledáme způsoby jak snížit spotřebu energie a emise CO2.

SH - Safety & Health (Bezpečnost a zdraví)

SA bude dle potřeby a možností usnadňovat svým zaměstnancům práci v co nejvíce bezpečném a zdravém prostředí. Uvědomujeme si, že bezpečnost je v první řadě záležitostí vhodného chování na pracovišti. Školení a bezpečnostní audity jsou nástroji toho, jak zvýšit povědomí o bezpečnosti a zajistit pokrok v bezpečnostních opatřeních.

Přehled produktů Uzavřít

Zavřít
Zavřít